ukash |

Állásajánlat

Vásárosdombó Község Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vásárosdombó Község Önkormányzata

vegyes háziorvos

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7362 Vásárosdombó, Zrinyi utca 31.

Baranya megye, 7362 Tarrós, Ady Endre utca 16/A.

Baranya megye, 7381 Ág, Alkotmány utca 16.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vásárosdombó, Zrinyi u. 31. (felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátás, iskola- és ifjúságorvoslás), Tarrós, Ady Endre u. 16/A. (felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátás), Ág, Alkotmány u. 16. (felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátás) szám alatti rendelőkben. A háziorvosi körzet feladatainak teljes körű ellátása, területi ellátási kötelezettséggel határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony keretében.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- Egyetem, a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés, a 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a 96/2003.(VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte
- B kategóriás jogosítvány

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolata.
- Részletes szakmai önéletrajz.
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
- Egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata.
- Háziorvosi alkalmasság meglétét igazoló okmány másolata.
- A háziorvosi körzet ellátásának módjáról (közalkalmazotti) szóló nyilatkozat.
- Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek, nyílt- vagy zárt ülésen tárgyalják.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 15.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó László polgármester nyújt,
a +36 / 30 / 300 22 99 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Vásárosdombó Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2316/2016, valamint a munkakör megnevezését: vegyes háziorvos.

 ÉS

 - Személyesen: Baranya megye, 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 17.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Vásárosdombó Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást bármikor eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa. Az önkormányzat a nyertes pályázót közalkalmazottnak kinevezi. Asszisztencia biztosított.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 27.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.vasarosdombo.eu - 2016. június 22.
- Az ellátott települések hirdetőtáblái - 2016. június 23.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

- A települések központi ügyeletbe tartoznak.
- Szolgálati lakás szükség szerint biztosított.
- Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók, valamint megállapodás alapján.
- További felvilágosítást Rubecz Zoltánné jegyző nyújt, a +36 / 72 / 452-101-es telefonszámon.

  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a

www.vasarosdombo.eu honlapon szerezhet.

 

A fenti dokumentum .pdf formátumban az alábbi linkről letölthető:

icon Állásajánlat - vegyes háziorvos - 20160622 (620.12 kB)

A fenti dokumentum megnyitásához Adobe Acrobat Reader ingyenes szoftver szükséges, melyet az alábbi linkről letölthet és szabadon felhasználhat:

https://get.adobe.com/hu/reader/

 

 

Létrehozva: 2016.06.22. 17:40:17